پنج شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۹

تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

منتشر شده در: .

Asalooieh-saham-newsیک تمساح گرسنه از یکی از تالاب‌های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا بلکه در آن‌جا چیزی برای خوردن پیدا کند!

به گزارش ایلنا، ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه، اتفاق خطرناک و در عین حال بامزه‌ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد.
Asalooieh-saham-newsاین تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.
Asalooieh-saham-news