جمعه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۹

گرامی‌داشت«شرف جنبش دانشجویی» در دانشگاه علم و صنعت

منتشر شده در: .

در پی انتشار خبر آزادی مجید توکلی دانشجوی سیاسی زندانی در«سحام»، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به پاس مقاومت و ایستادگی این زندانی جنبش سبز درحرکتی نمادین، از زحمات و مبارزات مدنی وی قدردانی کردند.

به گزارش«سحام»، مجید توکلی که به «شرف جنبش دانشجویی» ملقب شده است، روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ به مرخصی ۴ روزه آمد که با موافقت مقامات دادستانی تهران، این مرخصی برای سه روز دیگر تمدید شده است. این احتمال وجود دارد که مرخصی آقای توکلی به تاریخ آزادی وی از زندان(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) منتهی شود.

درهمین راستا، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، به پاس ایستادگی و تقدیر از زحمات و مبارزات مدنی این دانشجوی سیاسی و زندانی جنبش سبز، مراسمی نمادین را در دانشگاه علم و صنعت برگزار کردند.

گزارش تصویری«سحام» را از این مراسم در زیر مشاهده فرمایید.

Majid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-newsMajid-Tavakkoli-Elmo-sanat-saham-news