سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹

۲۵ بهمن ماه؛ روزتجمع دوباره دانشجویان کوی دانشگاه تهران

منتشر شده در: .

دانشجویان کوی دانشگاه تهران شب گذشته با تجمع درکوی دانشگاه خواستار رسیدگی مسئولان دانشگاه به مطالبات صنفی خود شدند.

به گزارش هرانا، شنبه شب، هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۳جمع کثیری از دانشجویان کوی دانشگاه تهران دراعتراض به افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت خوابگاه‌ها، محدودیت ساعات تردد و اعلام ساعت خاموشی درشب برای دانشجویان‌، نامطلوب بودن خدمات اینترنت، افزایش قیمت حضور میهمانان درکوی و برخود نامناسب مامورین حراست با دانشجویان تجمع کرده و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاه تهران شدند.

این تجمع ازحوالی ساعت ۸ شب با حضورحدود پنجاه نفراز دانشجویان درمیدان اصلی کوی دانشگاه شروع شد و دانشجویان خواستار حضور مسئول خوابگاه و پاسخ‌گویی به دانشجویان شدند.

با حضور دکتر حمزه‌لو مدیرکل اداره خوابگاه‌های دانشگاه تهران که با افزایش جمعیت دانشجویان همراه بود، اعتراض‌ها رنگ جدی تری به خود گرفت.

عدم پاسخ‌گویی شفاف دکتر حمزه‌لو و قانع نشدن دانشجویان موجب شد دانشجویان خواستار حضور معاونت دانشجویی و پاسخ‌گویی وی باشد.

بعد از مدتی دکتر به‌نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران درمیان معترضین حاضر شد و جمعیت دانشجویان که به حدود ۴۰۰ نفر رسیده بود شروع به مطرح کردن و بیان اعتراضات خود کردند اما دکتر به‌نژاد هم پاسخ قانع کننده‌ای به دانشجویان نداد و حتی رفتار و لحن پاسخ‌گویی وی مورد اعتراض دانشجویان واقع شد.

با ملتهب‌تر شدن جمعیت دانشجویان اعلام کردند که باید رئیس دانشگاه شخصا به کوی بیاید و پاسخگوی وضعیت اسفبار کوی دانشگاه تهران و هزینه‌های گزاف تحصیلی باشد.

دراین هنگام دانشجویان برای همراه کردن دیگر همکلاسی‌های خود شروع به راهپیمایی در کوی دانشگاه و فراخواندن دیگر دانشجویان به پیوستن به تجمع کردند.

دانشجویان با شعار‌هایی هم‌چون«آموزش رایگاه حق مسلم ماست»،«هزینهٔ اضافی ملغی باید گردد»،«مشکل ما صنفیه، بی‌قانونی کافیه»،«دانشجوی باغیرت حمایت حمایت»،«ریاست دانشگاه احضار باید گردد» باعث افزایش تعداد دانشجویان معترض شدند و درنهایت جمعیتی درحدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر دوباره درمیدان اصلی کوی دانشگاه تهران جمع شده و اعلام نمودند تا ریاست دانشگاه درمیان جمعیت حاضر نشود در‌‌همان جا خواهند ماند و تجمع را ترک نخواهند کرد.

درنهایت با اعلام اینکه دکترخضری مدیرکل حوزهٔ ریاست و روابط عمومی و نمایندهٔ تام الاختیار دکترنیلی، ریاست دانشگاه، تا دقایقی دیگر درمیان جمعیت حاضرخواهد بود، دانشجویان در‌‌همان میدان نشستند و شروع به مکتوب کردن مطالبات خود کردند تا در ‌‌نهایت از نماینده رئیس دانشگاه برای پیگیری مطالبات خود ضمانت کتبی اخذ کنند.

با حضور دکترخضری درمیان جمعیت و پذیرفتن نقایص موجود و قول پیگیری مطالبات دانشجویان، بیانیه‌ای شامل محورهای مهم مطالبات دانشجویان ازجمله استرداد هزینه‌های اضافی اخذ شده از دانشجویان به ویژه دانشجویان سنواتی به آنان، لغو قانون سکوت و منع تردد ازساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح، لغو قانون اجازه مامورین حراست برای ورود به اتاق‌های دانشجویان، جلوگیری ازبرخوردهای نامناسب حراست وانتظامات کوی دانشگاه با دانشجویان، رفع مشکل اینترنت کوی دانشگاه، عدم برخورد انضباطی با دانشجویان حاضر درتجمع و… درمیان جمعیت قرائت شد.

سپس این بیانیه به صورت مکتوب به دکتر خضری ارائه گردید و وی بیانیه را با قول پیگیری مکتوب و تضمین این‌که یک‌هفته بعد گزارشی ازعملکرد خود درپیگیری مطالبات درحضور دانشجویان ارائه کند، امضا نمود.

درنهایت دانشجویان با اعلام مهلت یک‌هفته برای رسیدگی به مطالبات‌شان، ۲۵ بهمن را روزتجمع دوباره و شنیدن توضیحات مسئولین اعلام نموده و تجمع را خاتمه دادند.