دوشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۳۹۸

امام جمعه موقت اصفهان: اوضاع کلی حجاب درکشورخوب است

منتشر شده در: .

Asidpashi-Esfahan-saham-news

پس از انتشار اخبار وسیعی از اسیدپاشی به صورت دختران اصفهانی، درگزارش‌های مختلفی اشاره شده است که این دختران به جرم بی حجابی صورت و زندگی خود را از دست داده‌اند.

درهمین مورد ایسکا نیوز گفت و گویی با «محمد تقی رهبر» امام جمعه موقت اصفهان داشت و او در مورد این حادثه دلخراش گفت: «اسید پاشی به صورت افراد خلاف شرع، دین، اخلاق و امنیت اجتماعی است و ما به شدت آن را محکوم می‌کنیم. این داستان از هیچ نظری چه شرعی و چه قانونی قابل توجیه نیست و قطعا پیگرد قانونی دارد. اسید پاشی به صورت دختران خسارت زدن، جنایت و بدنامی به اسم دین است. به نظرمن این اتفاق ازطرف کسانی است که مامورهستند جامعه را تخریب کنند و یا بددلی درجامعه ایجاد کنند، رخ داده است».

رهبر که نماینده اصفهان درمجلس هفتم و هشتم بوده است، درمورد حوادث سریالی اسیدپاشی افزود:« ازنظر من این اتفاق به هیچ وجه موجه نیست و پیگرد قانونی دارد و مسببان آن باید به دادگاه و مرجع قضایی معرفی شوند تا به اسم دین و راه شرع دست به این کارها نزنند. این جنایت درهرکجا و هرناحیه‌ای خلاف شرع و دین است و مرتکب باید محاکمه شود.»

رهبر در مورد اوضاع کلی حجاب دراین شهرگفت:« اکثریت زنان کشورما محجبه هستند و بیشتر آنها حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند، حالا چه با چادر و یا مانتو و روسری. درحقیقت اوضاع کلی حجاب درکشور خوب است و زنان مسلمان ما به شکل صحیح و اسلامی درجامعه تردد می‌کنند. حالا اقلیتی هستند که به دلیل غفلت و ناآگاهی تخلفاتی هم می‌کنند که تعداد آنها اندک است. روی هم رفته باید بگویم اوضاع حجاب دراصفهان بد نیست البته ممکن است در مواردی تخلف داشته باشند اما برای ارشاد آنها هم راه شرعی، قانونی وعرفی وجود دارد که مطمئنا این شیوه برخورد صحیح نیست».

رهبر درادامه گفت که درمورد کم و کیف ماجرای اسیدپاشی اطلاعات دقیقی ندارد، اما هر فرد یا گروهی که پشت این جریان است قطعا درصدد بدنام کردن دین و بدنام کردن اسلام است که دست به این اقدام می‌زند:« هدف این افراد دشمنی، سیاه نمایی و بدنامی به اسم دین است. درحقیقت آنها قصد دارند احکام دین را لکه دار کنند و به نظر من این جریان هدایت شده از طرف دشمنان است».