شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۸

فراخوان تجمع مردم اصفهان در مقابل دادگستری

منتشر شده در: .

مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی به صورت ۶ دختر در این شهر در برابر ساختمان دادگستری تجمع خواهند کرد.

بنا به گزارش های رسیده به سحام، پس از جنایت‌های اسیدپاشی به زنان درچند هفته اخیر دراصفهان، که تعداد آن به گزارش ایسنا به 6 قربانی رسیده و امنیت و آرامش را از زنان و دختران در اصفهان سلب کرده است، تعدادی از خانواده های اصفهانی و جمعی از مردم این شهر برای جلوگیری ازحوادث بیشتر دراین رابطه و بازگرداندن امنیت دختران و زنان‌شان به محیط جامعه و همچنین همدردی با خانواده های قربانیان، در روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۷/۳۰ ساعت 10 صبح مقابل دادگستری اصفهان واقع درخیابان نیکبخت تجمع اعتراضی به دوراز هرگونه جانبداری سیاسی برگزار خواهند کرد.