پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸

دیدارمادران صلح، فعالان سیاسی و زندانیان سابق با بهمن احمدی امویی

منتشر شده در: .

به گزارش سحام، مادران صلح، فعالان سیاسی و زندانیان سابق با بهمن احمدی امویی دیدار کردند. بهمن احمدی امویی یه جرم نگاشتن مقالات اقتصادی وانتقاد از محمود احمدی نژاد بیش از ۵ سال در زندان بود و چندی پیش از زندان آزاد شد.

Bahman-Ahmadi-Amooei-sahamnews1

Bahman-Ahmadi-Amooei-sahamnews3

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Bahman-Ahmadi-Amooei-sahamnews8

Bahman-Ahmadi-Amooei-sahamnews9