چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸

آب تهران برای نوزادان خطرناک است

منتشر شده در: .

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهرتهران- رحمت‌الله حافظی- با بیان این‌که درحال حاضر٤٢ درصد آب تهران از محل چاه‌ها تأمین می‌شود گفت: نیترات موجود درآب تهران برای نوزادان زیر ٣ ماه می‌تواند خطرمرگ را به همراه داشته باشد.

به گزارش سحام به نقل از مهر، رحمت‌الله حافظی می‌گوید سازمان‌های جهانی ازسال‌های پیش، ۳۰سال خشک‌سالی را برای ایران پیش‌بینی کرده بودند، اما متأسفانه کسی به این هشدارها توجهی نکرد و کشورهایی که از لحاظ بارندگی نسبت به کشورما دچار فقر بیشتری هستند وضعیت‌شان بسیار مناسب تراز ما است و اعلام نمی کنند آب پشت سدهایشان رو به اتمام است.

تذکردادیم که درچندماه آینده با بحران کم‌آبی مواجه خواهیم شد اما مسئولان هم‌چنان پشت درهای بسته دراین رابطه تصمیم‌گیری کردند وهشدارها و کمبودها به مردم منتقل نشد که اگراین‌گونه می شد می توانستیم از همراهی مردم کمک بگیریم.

به گفته این مقام مسئول، درسال گذشته، 75 درصد آب مصرفی ازآب تسویه شده و25 درصداز چاه‌های‌عمیق بوده است اما امسال این میزان به58 درصدآب تسویه شده و42 درصدآب چاه رسیده است و درسال آینده این رقم به 40 درصد آب تسویه شده و 60 درصد آب چاه خواهد رسید.

رحمت‌الله حافظی می گوید:«روزانه3 میلیارد تومان هزینه تسویه آب تهران می شود. می توان بخشی ازاین هزینه را جهت تأمین آب معدنی ارزان‌قیمت کرد وآبی که در لوله کشی‌ها می آید تنها صرف مصارف بهداشتی شود؛ زیرا براساس آمارها تنها یک درصد ازآب تسویه شده صرف شرب شهروندان می شود».

او می افزاید:«اداره شهر به شکل سنتی با وجود تمام تلاش های شبانه‌روزی مدیران راه‌گشا نخواهد بود، می بینیم که مردم نیزازاین وضعیت ناراضی هستند، درحالی که مدیران ما 18 تا 20 ساعت تلاش می کنند. شهرها باید به صورت‌علمی و زیربنایی اداره شوند، زیرا روزانه ۱/۳میلیاردتومان صرف جمع آوری زباله می شود که این رقم سالی 400 میلیاردتومان است. با مدیریت علمی می توان پیمانکاری را پیدا کرد که 100 میلیاردتومان هم بدهد و صفرتا 100 جمع آوری زباله در را پایتخت را انجام دهد.»

رئیس کمیسیون سلامت پیشنهاد می کند که فراکسیونی با عنوان فراکسیون توسعه، تحول و مدیریت شهری ایجاد شود و به دوراز سیاست و با کمک‌ مردم واساتید دانشگاهی، مدیریت‌علمی درشهر را تعریف کند.