دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹

گرانی مرغ در راه است

منتشر شده در: .

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغ گوشتی کشور گفت: «در حال حاضر قیمت جوجه کاهش یافته که با این وضعیت، تولیدکنندگان جوجه حتما تولیدشان را کاهش می دهند و در نتیجه تولید گوشت مرغ نیز کاهش می یابد واین کالا مجددا گران می شود.»

به گزارش سحام به نقل از رسانه ها، محمد یوسفی با اشاره به اینکه پس از ماه رمضان قیمت مرغ هفته ای یک درصد کاهش یافته است، افزود: «در حال حاضر بهای مرغ نسبت به ماه رمضان 5 درصد کاهش یافته است.»

وی با بیان اینکه مرغداران هم‌چنان در حال زیان دهی هستند، اضافه کرد:« به همین دلیل حدود یک ماه است قیمت جوجه نیز افت کرده است.»

یوسفی ادامه داد: «سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی باید در مورد قیمت مرغ تعیین تکلیف کنند.»

وی افزود: «پیامدهای عدم توجه دولتمردان به وضعیت تولیدکنندگان گوشت مرغ، بعدها آشکار خواهد شد. در حال حاضر قیمت جوجه کاهش یافته که با این وضعیت تولیدکنندگان جوجه حتما تولیدشان را کاهش می دهند و در نتیجه تولید گوشت مرغ نیز کاهش می یابد واین کالا مجددا گران می شود.»

یوسفی در پاسخ به این پرسش که در صورت تعیین تکلیف نشدن قیمت مرغ طی هفته جاری واکنش تولیدکنندگان چه خواهد بود؟ گفت: «ما زورمان به خودمان می رسد، کمتر تولید می کنیم.»