دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹

دادگاه مطبوعات روزنامه آسمان و بهارنیوز را مجرم شناخت

منتشر شده در: .

دادگاه مطبوعات روز یکشنبه برگزار شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران، مدیران مسوول سایت «بهارنیوز» و روزنامه توقیف شده «آسمان» را در عناوین اتهامی انتسابی مجرم شناخت و خبرگزاری دانشجو نیز از شاکی خود رضایت گرفت.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول روزنامه توقیف شده «آسمان»، سایت خبری – تحلیلی «بهارنیوز» و خبرگزاری دانشجو در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

براساس گزارش ایرنا، پرونده روزنامه توقیف شده «آسمان» با شکایت دادستانی تهران و به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی تشکیل شده بود که هیات منصفه متهم را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

پرونده سایت خبری تحلیلی «بهارنیوز» نیز با شکایت «ف – ج» مجری صدا وسیما و به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تشکیل شده بود که هیات منصفه متهم را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.

پرونده خبرگزاری دانشجو نیز با شکایت نماینده حقوقی سازمان بهزیستی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که به دلیل رضایت شاکی دادگاه این پرونده برگزار نشد.