دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹

محمد داوری به بند ۳۵۰ اوین بازگشت

منتشر شده در: .

شب گذشته محمد داوری که در پی تهاجم خونین به سلول های انفرادی منتقل شده بود به همراهان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین پیوست.

به گزارش کلمه، او از پنج شنبه گذشته به مدت یک هفته در سلول انفرادی نگهداری می شد.

روز پنج شنبه و پس از یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین ، ۳۲ زندانی سیاسی به انفرادی های ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

دو روز بعد از حادثه عبدالفتاح سلطانی، مصطفی عبدی، مصطفی ریسمان باف، سهیل عربی، آرش همپای، علی عسگری، داور حسینی، اسدالله هادی، اسدالله اسدی و امیر دوربین به بند عمومی بازگردانده شده بودند، زندانیانی که جز افراد کمتر آسیب دیده و مجروح بودند.