چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸

احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه

منتشر شده در: .

سحام نیوز: پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی که پیشتر و در اسفند ماه سال گذشته با شکایت بهرام رشته احمدی، معاون امنیت دادستان تهران در آخرین بازداشت خود مدت 3 هفته را در بند 350 زندان اوین در اعتصاب غذا گذرانده بود، دوباره به دادگاه احضار گردید.
بنا به گزارش سحام؛ برطبق این احضاریه این عضو شورای دفاع از حق تحصیل می بایست در ساعت 9 صبح روز شنبه دوم دیماه در شعبه 1172 دادگاه جزایی ، برای پاسخگویی به اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با سایت کلمه درباره نحوه اجرای حکم شلاق” حاضر شود.
گفتنی است پیشتر و در 17 مهرماه سال 90 این زندانی سیاسی در آخرین ساعات دوران محکومیت زندان خود و قبل از آزادی از زندان اوین به دادسرای مقدس (اوین) منتقل گردید تا مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری به عنوان مجازات آنچه که اهانت به رییس جمهور، محمود احمدی نژاد در یک نامه سرگشاده عارف، عنوان گردیده بود، به اجرا در آید.
اما این شلاق به دستور معاون امنیت دادستان فراتر از موازین قانونی و شرعی و در به صورت حدی بر تن این دانشجوی ستاره دار نواخته شد که همین امر واکنش اعتراضی او را پس از آزادی از زندان در پی داشت.
واکنشی که به نوبه خود واکنش محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه را برانگیخته، موجبات بازداشت مجدد پیمان عارف را تنها 20 روز پس از آزادیش فراهم نمود.
هرچند بازداشت مذکور با ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیرعباسی و صدور رای برائت پایان پذیرفت؛ اما بهرام رشته احمدی دوباره دستور بازداشت عارف را صادر نمود.
گفتنی است در این پرونده دو جلسه تاکنون در مرداد و مهرماه گذشته تشکیل شده که با عدم حضور رشته احمدی به عنوان معاون دادستان دادگاه تجدید جلسه گردیده است.
این در حالی است که گیتی پورفاضل وکیل عارف در این پرونده در جلسه گذشته با توجه به عدم حضور رشته احمدی تقاضای صدور رای برائت نموده بود که قاضی پرونده با توجه به ملاحظات غیرقضایی از صدور رای خودداری نموده، دستور تجدید جلسه صادر نمود.
افزودنی است بنابر گفته خانم پورفاضل این پرونده دارای ایرادات شکلی و ماهوی متعدد است که همگی نشان از سوء استفاده رشته احمدی از قدرت قضایی خود دارد.