فیلم دیگری از تظاهرات امروز در نیشابور

سحام نیوز: تعداد زیادی از شهروندان نیشابور امروز در اعتراض به گرانی و تورم ، در یکی از میدان های این شهر تجمع کرده و شعارهایی علیه دولت سر دادند. این تجمع با واکنش دادستان نیشابور مواجه شده و او مردم معترض را متهم کرده که “برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفته اند.”
سحام، فیلم دیگری از این تظاهرات را منتشر میکند که در آن یکی از فرماندهان انتظامی این شهرستان در حال مذاکره با مردم است.

 

 

Untitled Document
سحام را در زیر نیز دنبال کنید: