یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸

یکشنبه ۲۴ مهر ماه ؛ دادگاه روزنامه اعتماد ملی

منتشر شده در: .

سحام نیوز: دادگاه رسیدگی به شکایات اشخاص و نهادها و سازمان های مختلف از روزنامه اعتماد ملی ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۴ مهر ماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار می گردد.

به گزارش کلمه بعد از احضاریه کتبی که هفته گذشته به دست محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی رسید با حضور نامبرده به دادگاه زمان برگزاری رسیدگی به شکایات مختلف از این روزنامه ۲۴ مهر ماه اعلام گردید. قابل ذکر است که نزدیک به ۴۰ شکایت از این روزنامه صورت گرفته است که بیشترین حجم شکایت مربوط به مدعی العموم با حدود نه شکایت می باشد. از دیگر شاکیان روزنامه اعتماد ملی می توان از علی آبادی، بقایی ،بذرپاش، سازمان بسیج دانشجویی، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فرماندار اسبق اسلام شهر، وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان سنجش و اموزش کشور، بانک توسعه نام برد.

روزنامه اعتماد ملی پس از شروع کار خود در بهمن ۱۳۸۴ با انتشار نزدیک به هزار شماره در ۲۸ مرداد ۸۸ با حکم شعبه ۱۳ بازپرسی کارکنان دولت توقیف موقت گردید. بسیاری از فعالین مطبوعاتی امیدوارند که برگزاری دادگاه این روزنامه و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات آتی این روزنامه رفع توقیف شود.