دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷

بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر در خصوص در گذشت عزت الله سحابی وهاله سحابی

منتشر شده در: .

انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان ضمن ابراز تاسف وتسلیت به مناسبت در گذشت مهندس عزت الله سحابی و هاله سحاب، بیانیه ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان ضمن ابراز تاسف وتسلیت به مناسبت در گذشت چهره برجسته ملی آزادمرد راه آزادی دموکراسی و حقوق بشر مهندس عزت الله سحابی و هاله سحابی فعال حقوق زنان وعضو برجسته جمعیت مادران صلح مراتب اعتراض خود را به وضعیت پیش آمده در مراسم تشییع جنازه مهندس سحابی ومرگ هاله سحابی اعلام می دارد ، چرا که حیثیت و کرامت انسانی نتنها یکی از پایه ای ترین و بدیهی ترین مفاهیم حقوقی و حقوق بشری است بلکه در عرف ، اخلاق و سنت جوامع نیز مورد تاکید قرار گرفته است . حق اساسی زندگی کردن ، آزادی و امنیت شخصی از اصول اصلی و مسلم در جهان امروز است.

اقدامات انجام شده در مراسم تشییع پیکر مهندس سحابی و ممانعت از برگزاری مراسم ، ایجاد جو رعب و وحشت ، حضور گسترده ماموران امنیتی و ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان در مراسم و مرگ دلخراش هاله سحابی نه تنها موجب حیرت همگان شده بلکه مخالف اخلاق ، آئین و سنن مذهبی ، انسانی و حقوق حقه همه انسانها نیز می باشد.

لذا بر طبق حقوق اساسی و همچنین حق برخورداری یکسان از حمایت قانون و عدم مداخله در امور خصوصی و خانوادگی ( مواد 7 ، 11 ، 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و حق پیگیری در مراجع سالم و مستقل قانونی برای جلوگیری از رواج بی قانونی و خدشه دار شدن حرمت و کرامت انسانی ، انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان خواهان بررسی وضعیت پیش آمده و رسیدگی به موضوع ، به ویژه مرگ هاله سحابی ، توسط مقامات و ارگان های حقوقی و قضایی است.

اقدامات صورت گرفته نقض صریح و آشکار حقوق شهروندی ، حقوق اولیه بشر ، اصول اخلاقی ، حقوق اساسی و قانون داخلی ایران است . انجمن حامیان حقوق بشر ضمن محکومیت اقدامات صورت گرفته ، خواهان برخورد جدی در راستای جلوگیری از ظلم فاحش ، خشونت و زیر سوال رفتن عدالت ، حقوق و قانون است.