دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷

فاطمه رجبی: در “معجزه هزاره سوم” به اظهارات رهبری و علما استناد كردم!

منتشر شده در: .
فاطمه رجبی نویسنده کتاب" احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم"

در پی مصاحبه ‌‌عباس سلیمی‌نمین رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ماه و مقصر دانستن فاطمه رجبی در “متوهم ساختن” محمود احمدی نژاد، این فعال اصولگرا و نویسندۀ کتاب “احمدی نژاد معجزۀ هزارۀ سوم”، در پاسخ به مطالبی كه سلیمی‌نمین درباره وی گفته، توضیحاتی منتشر کرد و بخشی از کتاب خود در مورد احمدی نژاد را به استناد به نظرات رهبری در مورد احمدی نژاد بیان داشت.

وی در پاسخ به اظهارات سلیمی نمین که هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود “می‌توان خانم رجبی را جزء عناصر ناپخته سیاسی ارزیابی كرد كه در متوهم نمودن رئیس جمهور تاثیر داشت”، اظهار داشت “اعلام می‌كنم اگر آن عنوان (احمدی نژاد معجزۀ هزارۀ سوم)، واقعا تاثیری منفی و توهم آمیز برای رئیس جمهور داشته نیاز به تخریب این و آن نیست كه بسیار صورت گرفت، زیرا اینجانب در پیشگاه خداوند غفار طلب مغفرت می‌كنم و عذر خود را با تكیه بر نیت خویش اظهار می‌دارم.”

به گزارش آینده نیوز، فاطمه رجبی در پاسخ به بخش دیگر اظهارات سلیمی نمین، اظهار عقیده می کند “قطعا انتظار نیست كسی كه به هر حال مدیریت مركز تاریخی را گرفته یا از خواندن آن كتاب صرف عنوان آن خودداری نمایند و یا پس از مطالعه از درك محتوای روشن كتاب كه عموم ملت بدان پی‌بردند، عاجر باشد و در هر صورت به دلخواه خود تفسیر و تأویل نموده، پس از چند سال آنچه در دل دارد، بیرون بریزد و شاید این آغاز یك راه دراز باشد.”

همسر غلامحسین الهام، از کادرهای نزدیک به رئیس دولت، همچنین در دفاع از کتاب خود (احمدی نژاد معجزۀ هزارۀ سوم)، که طی سالهای اخیر مورد نقد و حمله افراد و گروههای مختلف قرار گرفته، مدعی شد “در همان كتاب، اظهارات رهبری و علما و مراجع درج شده كه ویژگی منحصر به فرد انتخابات و پیروزی شگفت‌آ‌ور احمدی‌نژاد تاكید و تصریح گردیده است.”

وی می افزاید “در كلام برخی از بزرگواران، واژه معجزه نیز به كار رفته است. آیا همه اظهارات ناپخته بوده‌اند و تنها آقای سلیمی نمین و بعضی از قلم بدستان مشابه ایشان پخته از ناپخته را تشخیص می‌دهند؟”

فاطمه رجبی در مقام حمله به سلیمی نمین ادامه می دهد “سلیمی نمین از جایگاه یك روشنفكر قیم مآب گفته‌: قطعا می‌توان خانم رجبی را جزء عناصر ناپخته سیاسی ارزیابی كرد كه ناخواسته در متوهم نمودن رئیس جمهور تاثیر داشت”، لذا من (فاطمه رجبی) اعلام می‌كنم: اگر آن عنوان واقعا تاثیری منفی و توهم آمیز برای رئیس جمهور داشته نیاز به تخریب این و آن نیست كه بسیار صورت گرفت زیرا این جانب در پیشگاه خداوند غفار طلب مغفرت می‌كنم و عذر خود را با تكیه بر نیت خویش اظهار می‌دارم. همچنین می‌گویم با وجودی كه تلاش قلمی و بیانی بیش از سه دهه اینجانب در مسائل سیاسی، آن هم مبتنی بر اعتقادات شیعی دیدگاه‌های این‌جانب را برای قشرهای مختلف مردم، به ویژه روحانیت عظیم‌الشأن و دانشگاهیان، اعم از مخالف و موافق آشنا نموده است، معلوم نیست سلیمی نمین، با كدام سابقه و لاحقه سیاسی «شفاف و صریح»، ناپختگی سیاسی این جانب را حكم داده‌اند؟ “