دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷

اعتراضات گسترده و درگیري های پراکنده در اسلامشهر

منتشر شده در: .

به گزارش سحام نیوز در اسلامشهر در جنوب غربي تهران نیز تجمعات گسترده ای در اعتراض به حبس و ربودن رهبران جنبش سبز برگزار شد. در اطراف دانشگاه ازاد این شهر تجمعات پراکنده شکل گرفته است. مردم در جمع های پراکنده در این شهر شعار های مرگ بر دیکتاتور و موسوي و کروبی ازاد باید گردند سر دادندبه گزارش شاهدان عینی  تعدادی از مردم و معترضان نیز بازداشت شده اند.صدای تیر نیز در اطراف دانشگاه آزاد اسلامشهر شنیده شده است.