شنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۸

بازداشت محمد کریمی از فعالین جنبش سبز

منتشر شده در: .

سحام نیوز: با گذشت 3 روز از راهپیمایی مردم در شهرهای مختلف ایران همچنان خبرهایی در مورد بازداشت و بیخبری از تعداد زیادی از شرکت کنندگان  در اختیار رسانه ها قرار میگیرد و هر لحظه به آمار بازداشت شدگان این راهپیمایی می افزاید

به گزارش خبر نگار ندای سبز آزادی، محمد کریمی از فعالین جنبش سبز و شرکت کنندگان در این راهپیمایی بوده است که خبر بازداشت وی مورد تائید قرار گرفته است و تاکنون نیز خانواده وی از حال جسمی و وضعیت فعلی ایشان خبری را دریافت نکرده اند.