چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸

قطع تمامي خطوط تلفن همراه و ثابت مهدي كروبي؛همسر و فرزندان وي

منتشر شده در: .

سحام نيوز: از صبح امروز تمامي خطوط تلفن همراه و ثابت مهدي كروبي؛ همسر و فرزندان ايشان قطع گرديده است.
به گزارش خبرنگار سحام نيوز، از ساعاتي قبل هرگونه تماس با منزل مهدي كروبي قطع گرديده و هيچ اطلاعي از شرايط و وضعيت ايشان در دست نيست.
لازم به توضيح است با نزديك شدن به روز 25 بهمن، دامنه محدوديت ها براي مهدي كروبي و خانواده ايشان افزايش يافته است تا جايي كه علاوه بر آغاز حصر خانگي، تمامي خطوط ارتباطي ايشان با بيرون از منزل نيز مسدود شده است.