شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹

بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در حمایت درخواست راهپیمایی مهدی کروبی و میرحسین موسوی

منتشر شده در: .
سحام‌نیوز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از اعلام راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی استقبال کرد و از همه مردم خواست که در صورت صدور مجوز راهپیمایی، یکپارچه و متحد، حمایت خود را از مردم این دو کشور ابراز دارند.
به گزارش کلمه به نقل از نوروز، در بیانیه این حزب اصلاح‌طلب همچنین آمده است: مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته اند. صدور مجوز می تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید می رود از آن پس مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفت‌وگو به نفع مردم حل و فصل شود و از سوی دیگر نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی، به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جنبش دموکراسی خواهی مردم تونس و مصر نوید بخش تحولی شگرف و دوران ساز در منطقه و جهان اسلام است.
اینک در سالگرد انقلاب ضداستبدادی و استعماری ملت ایران شاهد خیزش مردم در کشورهایی هستیم که مشخصه اصلی حکومت در آنها استبداد و سرکوب، وابستگی و ناکارآمدی است و جالب آنکه همه این دولتها با اتخاذ روند سیستماتیک تفلب و مهندسی آرا در انتخابات نقطه آغاز اعتراضات خودجوش مردمی را پی نهادند.
اعلام راهپیمایی ۲۵ خرداد از سوی رهبران جنبش سبز ایران به حمایت از انتفاضه دموکراسی خواهی منطقه، نشانه پیوستگی و همبستگی ملت ایران با مردم تونس و مصر است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با استقبال از این پیشنهاد، از همه مردم می خواهد در صورت صدور مجوز راهپیمایی، یکپارچه و متحد، حمایت خود را از مردم این دو کشور ابراز دارند.
ما همچنین اعلام می داریم که مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته اند. صدور مجوز می تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید می رود از آن پس مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفت‌وگو به نفع مردم حل و فصل شود و از سوی دیگر نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی، به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از اعلام راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی استقبال کرد و از همه مردم خواست که در صورت صدور مجوز راهپیمایی، یکپارچه و متحد، حمایت خود را از مردم این دو کشور ابراز دارند.
به گزارش نوروز، در بیانیه این حزب اصلاح‌طلب همچنین آمده است: مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته اند. صدور مجوز می تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید می رود از آن پس مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفت‌وگو به نفع مردم حل و فصل شود و از سوی دیگر نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی، به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جنبش دموکراسی خواهی مردم تونس و مصر نوید بخش تحولی شگرف و دوران ساز در منطقه و جهان اسلام است.
اینک در سالگرد انقلاب ضداستبدادی و استعماری ملت ایران شاهد خیزش مردم در کشورهایی هستیم که مشخصه اصلی حکومت در آنها استبداد و سرکوب، وابستگی و ناکارآمدی است و جالب آنکه همه این دولتها با اتخاذ روند سیستماتیک تفلب و مهندسی آرا در انتخابات نقطه آغاز اعتراضات خودجوش مردمی را پی نهادند.
اعلام راهپیمایی ۲۵ خرداد از سوی رهبران جنبش سبز ایران به حمایت از انتفاضه دموکراسی خواهی منطقه، نشانه پیوستگی و همبستگی ملت ایران با مردم تونس و مصر است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با استقبال از این پیشنهاد، از همه مردم می خواهد در صورت صدور مجوز راهپیمایی، یکپارچه و متحد، حمایت خود را از مردم این دو کشور ابراز دارند.
ما همچنین اعلام می داریم که مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته اند. صدور مجوز می تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید می رود از آن پس مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفت‌وگو به نفع مردم حل و فصل شود و از سوی دیگر نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی، به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود.