شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹

اعتراض به سرکوب مطبوعات در مصر؛ گزارش‌گران بدون مرز در برابر سفارت مصر در پاریس

منتشر شده در: .
سحام‌نیوز: ساعت ١٢ امروز جمعه ٤ فوریه ٢٠١١ اعضای گزارشگران بدون مرز سازمان بین المللی دفاع از آزادی بیان, در برابر سفارت مصر حرکت اعتراض را سازمان دادند.
به گزارش وب سایت گزارشگران بدون مرز، اعضای گزارشگران بدون مرز برای ابراز انجار خود از تهاجم سازمان یافته علیه خبرنگاران درروزهای اخیر با فریاد ” در مصر اطلاع‌رسانی را می‌کشند” و “خشونت علیه خبرنگاران را در مصر متوقف کنید” تصاویر روزنامه‌نگاران زخمی شده در مصر را بر در و دیوارهای سفارت نصب کردند.
ژان فرانسوا ژولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز در جمع رسانه‌های بین المللی که برای پوشش خبر حرکت اعتراضی گزارشگران بدون مرز به مقابل سفارت مصر در پاریس آمده بودند. اعلام کرد : “ما در برابر سفارت مصر جمع شده‌ایم تا کازار نفرت پراکنی علیه خبرنگاران رسانه‌های جهانی در مصر را محکوم کنیم. تصاویرخبرنگاران زخمی و بازداشت شده، شاهد شرایط دهشتبار و آزار و اذیت خبرنگاران است. هدف این کارزار به سکوت وادار کردن رسانه‌ها و خالی کردن قاهره از خبرنگاران است.
از روز ٢ فوریه بیش از ٢٦ خبرنگار رسانه‌های جهانی و ملی در مصر مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده اند. سه تن ناپدید و ١٩ نفر ربوده و بازداشت شده‌اند.
” بعد از قطع اینترنت به مدت چندین روز حمله فیزیکی به خبرنگاران آغاز شده است. این وضعیت غیر قابل قبول است و باید به فوریت حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف شود.”

ساعت ١٢ امروز جمعه ٤ فوریه ٢٠١١ اعضای گزارشگران بدون مرز سازمان بین المللی دفاع از آزادی بیان, در برابر سفارت مصر حرکت اعتراض را سازمان دادند. اعضای گزارشگران بدون مرز برای ابراز انجار خود از تهاجم سازمان یافته علیه خبرنگاران درروزهای اخیر با فریاد ” در مصر اطلاع‌رسانی را می‌کشند” و “خشونت علیه خبرنگاران را در مصر متوقف کنید” تصاویر روزنامه‌نگاران زخمی شده در مصر را بر در و دیوارهای سفارت نصب کردند.ژان فرانسوا ژولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز در جمع رسانه‌های بین المللی که برای پوشش خبر حرکت اعتراضی گزارشگران بدون مرز به مقابل سفارت مصر در پاریس آمده بودند. اعلام کرد : “ما در برابر سفارت مصر جمع شده‌ایم تا کازار نفرت پراکنی علیه خبرنگاران رسانه‌های جهانی در مصر را محکوم کنیم. تصاویرخبرنگاران زخمی و بازداشت شده، شاهد شرایط دهشتبار و آزار و اذیت خبرنگاران است. هدف این کارزار به سکوت وادار کردن رسانه‌ها و خالی کردن قاهره از خبرنگاران است.از روز ٢ فوریه بیش از ٢٦ خبرنگار رسانه‌های جهانی و ملی در مصر مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده اند. سه تن ناپدید و ١٩ نفر ربوده و بازداشت شده‌اند.  ” بعد از قطع اینترنت به مدت چندین روز حمله فیزیکی به خبرنگاران آغاز شده است. این وضعیت غیر قابل قبول است و باید به فوریت حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف شود.”